Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kampanj provtagning - hepatit C

Region Gotland har under våren en kampanj för provtagning och större medvetenhet om hepatit C. Målet är att utrota hepatit C till år 2030, i enlighet med Världshälsoorganisationen (WHO:s) mål.

Hepatit C orsakas av ett virus och överförs via blod. Symtom uppstår ofta flera år efter att man smittats, vilket gör att många inte vet om att de bär på viruset om de inte testar sig. Under våren 2023 erbjuder Region Gotland provtagning för hepatit C även på drop-in. Testet görs som ett blodprov och är gratis. Även eventuella läkemedel som kan behövas om det visar sig att man bär på viruset är kostnadsfria för patienten. 

Hepatit C på Gotland

Vården på Gotland kommer årligen i kontakt med cirka 4-10 nya fall. Men mörkertalet är stort. Oupptäckt hepatit C riskerar att föra smittan vidare och kan även leda till leverskador och cancer i levern. Det finns idag inget vaccin mot hepatit C, men genom behandling kan de flesta bli friska och smittfria. Alla som diagnostiseras med hepatit C på Gotland får kostnadsfri behandling och vid risk för att åter bli smittad erbjuds provtagning 1-2 ggr/år.
 
Testa dig  för hepatit C om du:
 

fått blod före 1992 i Sverige, Västeuropa, Nordamerika, Japan, Nya Zeeland eller Australien

fått blod eller opererats i något annat land än de som nämns ovan, oavsett när.

piercat eller tatuerat dig i en miljö som inte var steril

föddes i ett land med mycket Hepatit C

haft oskyddat sex med någon som kan ha Hepatit C

har sexuellt högriskbeteende

varit beroende av alkohol eller andra substanser

injicerat narkotika eller dopingpreparat någon gång

varit intagen hos kriminalvården

haft Hepatit C men inte längre går på kontroller och kan ha blivit smittad igen

 
Provtagning
Om du misstänker att du kan ha varit utsatt för smitta, även om det var länge sedan, så kan du ringa 0498- 26 89 04 eller din vårdcentral för att få remiss för provtagning. Därefter går det att boka tid för provtagning på vårdcentral, eller testa sig på drop-in på lasarettet.  
 
Provtagning på drop-in
Under våren finns även tillfällen att testa sig, utan remiss eller tidsbokning. Fler platser och datum kan tillkomma.
 
Öppettider är mellan klockan 14 och 18 för varje tillfälle.
 
Slite  fredag 14 april Storgatan 110, 624 48 Slite
Vaccinmottagningen, fd Röda korset.
Hemse  fredag 21 april Hagagatan 30, 623 51 Hemse
Vårdcentrum, fd restaurang Oasen
Fårösund fredag 28  april   Kronhagsvägen 31, 624 64 Fårösund
Träffpunkten, Röda korset
Visby  onsdag 24 maj  Jungmansgatan 474, 621 52 Visby. 
(Kvarteret Fören, mitt emot Bogen 2-parkeringen)