Kontakt

Slite ungdomsgård
Besöksadress: Solklintskolan, Östervallagatan 14, 624 48 Slite
Telefon: 0498-20 44 68
 
Chef för ungdomsavdelningen
Lena Nordström
Telefon: 0498-26 95 16

E-post: lena.nordstrom@gotland.se Avdelningschef

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotlands ungdomsgårdar

Du som besökare en av Gotlands alla ungdomsgårdar kommer mötas av en öppen och välkomnande plats.

 

Här finns utrymme för ungdomar från årskurs 7 till och med 19 år att pröva sina idéer, utöva sina intressen och möta andra unga i en levande och aktiv miljö. Hos oss får du som ungdom vara delaktig i att skapa en meningsfull fritid.

 

Genom att erbjuda en trygg och inkluderade plats stävar vi att stärka det friska i alla unga och på så sett ge ungdomar bästa förutsättningar och glädje i livet.

 

Vi som jobbar på Gotlands ungdomsgårdar är utbildade fritidsledare som lyssnar, ser och hör varje ungdom.     

 

Hos oss är inga samtal för små eller för stora.

 

Varmt välkommen att höra av dig eller besöka oss.