Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till invigningen av utställningen Andalusien

Publicerad 2023-03-23 08:00
”Andalusien” är ett samarbetsprojekt mellan två modersmålslärare i spanska och arabiska på Gotland. Tillsammans med sina elever vill de uppmärksamma språkliga och kulturella utbyten mellan de två kulturerna i en period i historien. Nu finns det en utställning på Almedalsbiblioteket i Visby.
Utställningen Andalusien kan du se på Almedalsbiblioteket under perioden 20 mars-10 april. Utställningen invigs nu på söndag, den 26 mars, klockan 17.00 på Almedalsbiblioteket.
 
Under invigningen kommer två gymnasieelever kommer att presentera hela projektet i ett program som kommer att ta 45-60 minuter. Andra elever kommer att läsa samma poesi både på arabiska och på spanska (samtidigt som man ser den svenska versionen på projektor). Andra elever kommer att prata om språkpåverkan med mera och slutligen kommer några elever dansa flamenco. 
 
"Andaluisen" är ett samarbetsprojekt mellan två modersmålslärare från Gotland; Ananda Alcaide Jakimow undervisar i spanska och Mirna Kallas i arabiska. De har tillsammans med sina elever undersökt den historiska perioden från 711 till 1492, det vill säga när araberna erövrade och slog sig ner i Spanien, med fokus på kulturella och språkliga avtryck. De har också utforskat kulturella influenser samt den språkpåverkan som arabiska haft på både det spanska och svenska språket. 
 
Gotländska elever från ettan i grundskolan till gymnasiet har arbetat med detta tema på olika sätt. Den har utställning ger oss en inblick i deras arbete. 
 
Syftet med projektet var att ge eleverna möjlighet att bekanta sig med mötet mellan dessa två kulturer och att stärka modersmålselevernas kulturella identitet. 
 
Välkommen att ta del av utställningen i Almedalsbibliotekets foáje och att vara med på invigningen!