Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
ST-läkare Ellinor Lord vid anslagstavlan på akutmottagningen i Visby

En idé om att kunna ta bättre hand om dem som väntar på akuten

Publicerad 2023-03-20 14:53
Ellinor Lords idé om att göra en digital anslagstavla på akuten, är så självklar att den nästan redan borde finnas. Men vägen från idé till genomförande är komplicerad.

Alla som någon gång tillbringat ett par timmar på akuten vet hur frustrerande det är att inte ha någon aning om hur länge man ska få vänta.

– Det här orsakar stress och lidande hos patienter. Personalen vill kunna ge bättre information, men hinner inte och har heller inte möjlighet att uppskatta väntetiderna, förklarar Ellinor Lord, ST-läkare inom neurologi på Visby lasarett. Patienterna har inte någon aning om hur länge de ska behöva sitta i väntrummet, de vågar inte gå på toan eller gå och äta. De är låsta till att sitta i väntrummet på obestämd tid.

Det här ville Ellinor hitta en lösning på och började jobba med innovationen Akutenbarometern med hjälp av Innovationssystem Gotland.

– Jag började med att göra en enkät bland patienter på akuten. Jag försökte få en uppfattning om deras upplevelse av väntetider och den information som ges, berättar Ellinor och fortsätter:

– Sedan började jag höra mig för om vilka lösningar som fanns i Sverige och internationellt. Det var inte så lätt som jag hade trott att ta reda på. Alla akutsjukhus möter samma problem och vissa, de stora som har bra ekonomi, har gjort en egen lösning, men det finns inte något intresse från dessa akutsjukhus att dela med sig av sina egna lösningar. I princip finns det inte någon tjänst som används av flera.

Arbetet med att ta fram en prototyp

Ellinor har samarbetat med sin bror som är programmerare för att ta fram en prototyp.

– Meningen är att information ska kunna gå direkt från journalsystemet till Akutenbarometern utan extra arbete.

Mycket av arbetet har handlat om design och till det har de tagit hjälp av en digital designer. Designen påverkas av om det är en liten eller stor akutmottagning och om det är en eller flera kliniker. De har tagit fram flera olika design-prototyper och nästa fråga har handlat om valet av information på tavlan.

– Vad är fördelen med att ha just den här informationen, vad är för mycket information, vad är lagom med information och vilken information kan vara känslig att visa. Sådana frågor måste vi ställa oss för att Akutenbarometern ska bli användbar utan att lämna ut för mycket eller fel information.

Idag finns en grov prototyp av hur Akutenbarometern ska se ut och fungera. Science Park Gotland har hjälpt henne att skriva en marknadsplan och få en bild av hur företaget ska byggas. Ellinor har fått 20 procents finansiering under tre månader, men sedan projekttiden gick ut har det inte funnits tid att göra mer.

Pausade planer

Något som Ellinor inte kände till när hon startade arbetet med sin innovation var att det redan hade påbörjats  ett liknande arbete inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen men som inte var klart. Då blev det lite rörigt när affärsidén behövde testas på akuten när det samtidigt var en tjänst som kanske skulle utvecklas till ett privat företag.

Ellinor äger idén tillsammans med sin bror, men frågan är vad de ska göra med den? Kanske behöver de knyta en entreprenör till sin innovation för att orka dra projektet vidare?

– Jag skulle inte ha något emot att kunna jobba som läkare på deltid och med Akutenbarometern på övrig tid. Men jag vill absolut inte sluta att jobba som läkare, avslutar Ellinor.

Läs mer om Innovationssystem Gotland >>