Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nominera någon till årets ungdomsledarpris!

Publicerad 2023-03-15 09:55
Region Gotlands ungdomsledarpris på 10 000 kronor är avsett som stimulans till en ideellt arbetande ledare på Gotland. Nu kan du nominera en ungdomsledare!
Alla som arbetar ideellt med ungdomsarbete i en förening kan nomineras av en privatperson, förening eller distriktsorganisation. Priset kan inte delas på fler personer.
 
 
 
Du kan också kontakta fritidsenheten på telefon 0498-26 96 76 eller via e-post forening@gotland.se. Sista dag att nominera är den 15 april.