Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på Hörselvårdens medarbetare: Ida Björling, Anki Oscarsson, Matilda Bäckström, Gunnel Westergren, Anna Rödin, Daniel Leopold, Ola Malm, Anette Ohlsson, Astrid Karlsson. Saknas på bilden: Sofia Hertzman och Kerstin Bjärgvide. (Foto: RG)

Hörselvården har tilldelats Audionompriset!

Publicerad 2023-03-13 08:48
Priset delas årligen ut av medlemsföreningen Audionomerna till en person, grupp eller organisation som under verksamhetsåret arbetat för att främja audionomernas intressen, vilket lett till framgång för hela audionomgruppen eller arbetsplatsen.

Enhetschef Renée Adlertz är stolt och glad över att samtliga medarbetares hårda arbete uppmärksammas med den här utnämningen:

- Det känns jätteroligt att Hörselvården har tilldelats priset. Det är de verkligen värda då det är en mycket fin arbetsgrupp som arbetar med ständiga förbättringar för att ge våra patienter hörselrehabilitering med hög kvalitet.

Nomineringen lyder:

"Trots ständigt långa väntetider och andra utmaningar behåller Hörselvården på Gotland alltid sitt driv framåt och sin vilja att förändra och utveckla verksamheten. Under det senaste året har många förbättringsarbeten genomförts som lett till ökad delaktighet för patienterna. Till exempel har nya rutiner kring arbetssätt för vuxna med grav hörselnedsättning, utprovning av hörseltekniska hjälpmedel samt utbudet av kurs/- och gruppverksamhet tagit ett stort kliv framåt. I en tid präglad av effektivisering lyckas audionomerna både hävda och utveckla sin roll som vårdgivare. Audionomerna på Gotland arbetar tätt med varandra och i nära samarbete med syncentral och tolkcentral. Det är högt i tak med tillåtande atmosfär där det är lätt att både ”ge och ta”. Som ny audionom är det lätt att komma in i arbetsgruppen och snabbt känna värdet i att själv kunna bidra med egna erfarenheter och kunskaper."
 
På ovan bild ses Hörselvårdens medarbetare: Ida Björling, Anki Oscarsson, Matilda Bäckström, Gunnel Westergren, Anna Rödin, Daniel Leopold, Ola Malm, Anette Ohlsson, Astrid Karlsson. Saknas på bilden: Sofia Hertzman och Kerstin Bjärgvide.
 
Medlemsföreningen Audionomerna, som delar ut priset, ingår i SRAT som är ett fackförbund inom SACO.