Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avsaltat havsvatten är lika kontrollerat som annat kranvatten

Publicerad 2023-03-07 15:40
Region Gotland förser sina abonnenter med dricksvatten via ett ledningsnät och är ansvarig för att dricksvattnet är säkert - det vill säga att det inte innehåller bakterier eller andra ämnen som är skadliga för vår hälsa. Det kalla dricksvattnet som levereras till abonnenterna kontrolleras enligt kraven i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten.

Regionen förser fastigheter över hela ön med dricksvatten i vilka det finns totalt finns cirka 40.000 mantalsskrivna. Dricksvatten kommer från ett eller flera vattenverk och produceras från olika råvattenkällor såsom grundvatten eller ytvatten från träsk, kalkbrott eller Östersjön.

Grundvatten kräver oftast mindre rening. På Gotland får vi råvatten från flera grundvattentäkter vilket endast kräver desinfektion innan det skickas ut i ledningsnätet. Annat råvatten från grundvattentäkter kräver mer avancerad rening i form av till exempel filter/membran. För vatten som kommer från träsk, kalkbrott, Östersjön eller återvunnet vatten krävs oftast avancerad filter/membranrening.

Vattnet mineraliseras
När mer avancerad rening används - såsom filter/membran - blir vattnet mjukt. Region Gotland återmineraliserar dricksvattnet efter membranreningen för att få en stabil vattenkvalitet.

Inte avhärdningsfilter vid mjukt vatten
Dricksvattnets hårdhet mäts i tyska hårdhetsgrader (°dH) och mer information hittas på www.gotland.se/29521. Till exempel har det kranvatten vi levererar på Fårö en hårdhet på 3-4 °dH, Lärbro 17-18 °dH och södra Gotland 5 °dH. (hårt över 10 °dH, medelhårt 6-10 °dH och mjukt upp till 5 °dH). Ju mjukare vatten, desto mindre diskmedel och tvättmedel behöver användas. Vid ett mjukt vatten ska inte avhärdningsfilter användas!

Korrosion i ledningar kan bero på flera saker
Korrosion på material i kontakt med dricksvatten kan bero på att vattnet inte uppvisar en jämn och stabil kvalitet. Lokala korrosionsangrepp kan också förekomma genom felaktiga materialkombinationer och även olyckliga strömningsförhållande. Den kanske vanligaste formen av lokala korrosionsangrepp orsakas av höga salthalter i vattnet, främst kloridjoner. Regionen följer förstås livsmedelsverkets föreskrifter vad gäller gränsvärden.

Tar minst 1.000 vattenprover
Region Gotland tar minst 1.000 prover varje år på dricksvattnet och kvaliteten varierar beroende på råvattnets kvalitet. Dricksvattnet som levereras till våra abonnenter är godkänt enligt livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten.