Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

3D-visualiseringar för en bättre medborgardialog

Publicerad 2023-03-06 16:15
Med 3D-visualiseringar underlättar vi beslutsfattandet och gör det enklare att förstå hur tänkta byggnads- och infrastrukturprojekt fungerar i den befintliga miljön.

Genom 3D-visualiseringar i detaljplaneförslag gör Region Gotland det tydligare hur planerade byggprojekt kan se ut och fungera tillsammans med den existerande bebyggelsen.

– Att bland annat kunna se skuggningen från ny byggnation och även dra siktlinjer från en byggnad eller plats för att se vad ny byggnation eventuellt skymmer i utsikt är viktiga verktyg för allmänheten, säger Christella Winzell, fysisk planerare.

Visualiseringen av detaljplaner förenklar inte bara dialogen med medborgarna utan förbättrar dessutom beslutsunderlaget för politiker och tjänstepersoner. Därtill underlättar 3D-modellerna presentationer inför eventuella tomt- och fastighetsförsäljningar och gör det enklare att visa upp projekt på Region Gotlands hemsida.

Här är en kort film som visar exempel på hur du som medborgare kan använda visualiseringar av detaljplaner i programmet ArcGis Urban:

 

Här är en längre instruktionsfilm med textning:

Här hittar du våra detaljplaner: Detaljplaner - Region Gotland