Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avtackning av regiondirektör Peter Lindvall

Publicerad 2023-03-06 08:44
Efter åtta år inom Region Gotland går Peter nu vidare.
I rollen som regiondirektör har han varit verksam över hela ön och samarbetat med många. Är du en av dem? Då är du välkommen att delta på avtackningen i rådhuset på Visborg.
 
TID fredag den 24 mars klockan 15.00–16.30
PLATS Ljusgården, rådhuset på Visborg, Visby
 
Med anledning av lokalens storlek finns det begränsat antal platser. Anmälan görs via länken etjanst.gotland.se/avtackning1500-1630