Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fördröjd diagnos hjärtsjukdom anmäls enligt lex Maria

Publicerad 2023-03-03 08:51
En händelse har inträffat där diagnosen allvarlig hjärtsjukdom fördröjdes. Nu anmäler hälso- och sjukvårdsförvaltningen denna händelse enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
En 55-årig man sökte akutmottagningen då han dagen innan hade svimmat. Utredningen som gjordes var bristfällig och resulterade i att diagnosen allvarlig hjärtsjukdom fördröjdes. Patienten utsattes därmed för risk för en vårdskada som hade kunnat undvikas. Mannen är fortsatt välmående och utan men. 
 
– I detta fall skedde en betydande fördröjning av en allvarlig diagnos som hade kunna innebära en risk för patienten. Berörda verksamheter har utrett händelseförloppet och har identifierat åtgärder och behov av tydligare rutiner, säger chefläkare Maria Amér.
 
Fakta lex Maria
Vårdskada är enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) skada, sjukdom eller dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. Vid allvarlig vårdskada är vårdgivaren skyldig att anmäla det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), en så kallad lex Maria-anmälan.