Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Störningarna åtgärdade

Publicerad 2023-03-02 11:46
Störningarna på telefonin vid Tele2 är nu åtgärdade.
De berörde både fast telefoni och mobiltelefoni.