Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stora störningar i telefonin

Publicerad 2023-03-02 10:11
Just nu har Tele2 nationella störningar på telefonin. Både fast telefoni och mobiltelefoni ligger nere. Felsökning pågår.