Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustrerad bild av en kvinna som håller i en kvinnosymbol.

Internationella kvinnodagen 8 mars: Välkommen på frukostmingel!

Publicerad 2023-03-02 09:21
Region Gotland och Länsstyrelsen uppmärksammar årets internationella kvinnodag genom att bjuda in till ett frukostmingel. Arrangemanget äger rum på Almedalsbiblioteket i Visby och är öppet för allmänheten. Föranmälan krävs om man vill ha frukostmacka.

Under minglet den 8 mars kommer det att vara öppna bordytor för fria samtal och samtal utifrån olika teman.

Detta händer på scenen:

  • Bokstart (specifik insats om vikten av att läsa för och med sina barn) och boktips på temat jämställdhet

  • Projekt kring jämställdhet i Tanzania

  • Socialtjänsten berättar om insatser mot våld

  • SISU/RF Gotland kommer att berätta om sitt arbete med inkluderande idrott

Följande verksamheter och några tillkommande närvarar:

  • Familjefrid

  • Länsstyrelsen Gotland som önskar input till den regionala jämställdhetsstrategi som ska göras därifrån

  • Brottsofferjouren

  • Zonta kvinnoförbund

Föranmäl dig nu och kom till minglet den 8 mars i Almedalsbibliotekets entré.

08.00 Kaffe, te och smörgås (Anmäl dig nedan om du önskar frukost)

08.30 Några gotländska exempel på praktiska arbeten presenteras

09.10-10.00 Samtal fortsätter vid olika temabord

Anmäl dig här senast den 3 mars för att kaffe, te och smörgås ska räcka till dig

 

Varmt välkommen!

Frukostminglet arrangeras av Länsstyrelsen Gotlands län och Region Gotland.