Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här har eleverna valt till gymnasiet

Publicerad 2023-03-01 09:07
Gymnasieantagningen har nu sammanställt de preliminära ansökningarna till gymnasiet läsåret 2023/24 för att se hur eleverna sökt, vilka program och inriktningar som är populära och vilka som inte är det. Så här ser ansökningssiffrorna ut.

Den 13 februari var sista dag att ansöka till gymnasiet. Denna gång deltog 646 elever i det gotländska gymnasievalet och kunde välja mellan 17 gymnasieprogram och 29 inriktningar på kommunala Wisbygymnasiet samt nio nationella program på fristående Gutegymnasiet.

508 elever har sökt till kommunala Wisbygymnasiet (varav åtta elever från fastlandet). 69 elever sökte till fristående Gutegymnasiet och 69 gotländska elever har sökt gymnasieutbildning på annan ort.

Sökandesiffrorna till Wisbygymnasiet

Sökandesiffrorna vid det preliminära gymnasievalets utgång visar att de mest populära högskoleförberedande programmen är samhällsvetenskapsprogrammet som har 87 förstahandssökande[1] och ekonomiprogrammet som har 80 sökande. Populärast bland yrkesprogrammen är el- och energiprogrammet med 39 förstahandssökande1.

Beslut om utbildningsstarter tas i slutet av mars

Den 21 mars beslutar ledamöterna i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om vilka program och inriktningar som slutligen startar på Wisbygymnasiet för årskurs 1 läsåret 2023/24 och hur många utbildningsplatser varje program kommer att ha. Detta utifrån förvaltningens antagningsprognos som byggs upp utifrån hur eleverna valt, hur det ser ut med deras behörighet till gymnasiet just nu liksom vilken tillgång det finns till APL-platser för yrkesprogrammen.

Omvalsperiod startar den 17 april

Den 5 april är den preliminära antagningen klar – då får eleverna veta hur de ligger till. Omvalet startar den 17 april. Då har eleverna möjlighet att ändra sina val. Den 28 juni ges det definitiva antagningsbeskedet. Det är slutbetygen från årskurs 9 som avgör om en elev är behörig eller inte till den slutliga antagningen.

Antagningsstatistik

Tidigare antagningsstatistik hittar du på:

www.gotland.se/antagningsstatistik


[1] I antalet uppgivna förstahandssökande ingår även de som vid preliminära valet saknar den behörighet som krävs till valt program.