Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Dags att nominera till Region Gotlands Arkitekturpris

Publicerad 2023-03-01 08:48
Vilken ny byggnad eller plats vill du uppmärksamma på Gotland? Nu kan du skicka in din nominering till Arkitekturpriset.

De nominerade bidragen ska vara en byggnad, anläggning eller miljö som tillför något extra till Gotland och som gör Gotland till en arkitektoniskt mer intressant plats. Arkitekturpriset kan ges för nya byggnader, till- och ombyggnader, nygestaltade miljöer som parkanläggningar eller stadsbyggnadsprojekt, som färdigställts under 2021, 2022 eller 2023.

Du kan lämna ditt förslag fram till den 1 april.

Därefter kommer en utsedd arbetsgrupp på samhällsbyggnadsförvaltningen att nominera ett urval av förslagen, som presenteras för en jury, bestående av ledamöter i miljö- och byggnämnden och stadsarkitekt, som utser vinnaren av Arkitekturpriset 2023.

Arkitekturpriset består av äran, ett diplom och en plakett till inblandade exploatörer, entreprenörer och arkitekter. Vinnaren presenteras i samband med miljö- och byggnämndens sammanträde den 21 juni.

Var med och nominera!

Länk till e-tjänsten för Arkitekturpriset