Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Översyn av dansområdet på Gotland

Publicerad 2023-02-27 14:35
Under våren kommer Region Gotland, i linje med handlingsplanen för Kulturplan 2021–2024, att göra en översyn av dansområdet på Gotland. Översynen syftar till att ta fram förslag på åtgärder som kan stärka danskonstens utveckling och infrastruktur.
Översynen kommer att projektledas av verksamhetsutvecklare Emelie Appelholm-Bergbohm med stöd av dansutvecklare Gia Schager och arbetas fram tillsammans med berörda aktörer och institutioner inom dansområdet på Gotland.
 
Kartläggningen görs genom intervjuer med aktörer på Gotland och med andra regioner. Målet är att få syn på behov samt att dra lärdomar av hur andra jämförbara regioner arbetar med dansutveckling. Under processen kommer kulturenheten att tillsätta en referensgrupp som kan bidra med ett nationellt perspektiv.
 
Jämte kartläggningen kommer en utvärdering att göras av det pågående länsdansuppdraget som i dag ligger hos Länsteatern på Gotland.
 
Översynen ska leverera rekommendationer och förslag inför Region Gotlands arbete med dansutveckling samt ligga till grund för dansområdet i ny kulturplan, som är tänkt att träda i kraft 2025. Arbetet med översynen pågår mellan februari och maj 2023. 
 
För frågor kontakta gärna:
 
Emelie Appelholm-Bergbohm 
Verksamhetsutvecklare kulturenheten
Telefon: 073-765 84 05