Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gul vädervarning utfärdat för Gotland

Publicerad 2023-02-25 11:35
SMHI har utfärdat gul vädervarning över bland annat Gotland under lördagen den 25 februari samt söndagen den 26 februari.

För 25 februari kl. 00.00 – kl. 18.00 gäller:
Gul - Vind i kombination med snöfall.
Öland och Gotland.
Från natt mot lördag till lördag kväll snöfall i kombination med frisk nordlig vind vilket kan leda till problem i trafiken.

Hur kan det påverka mig?
• Trafiken går långsammare på grund av halka, snömodd, dålig sikt, snörök, snödrev och drivbildning.
• Begränsad framkomlighet på vägar, särskilt i öppna landskap, som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor.
• Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar.
• Områden med luftburna elledningar kan påverkas och vid en temperatur nära noll grader ge störningar i el- och teleförsörjningen.

Även för lördagen den 25 februari tiden kl. 00.00 – 26 februari kl. 05.00 har gul vädervarning utfärdat över bland annat Gotland och detta gäller:
Gul - Kuling 18-24 m/s.
Mellersta Östersjön.
Från natt mot lördag nord 14-18 m/s. Sen natt mot söndag avtagande.

Hur kan det påverka mig?
• Problem för fritidsbåtar och små yrkesfartyg.