Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Ukrainas flagga på rådhuset.

Gotland i solidaritet med Ukraina

Publicerad 2023-02-24 07:10
Idag vajar Ukrainas flagga över rådhuset och ringmuren i Visby, på dagen ett år sedan Rysslands storskaliga invasion av Ukraina. Region Gotland vill genom detta uppmärksamma Ukrainas och det ukrainska folkets fortsatt utsatta situation.

Gotland har historiskt och än idag nära och goda relationer till Ukraina, genom samarbeten, ömsesidiga besök och inte minst släktskap. Många på Gotland har familj och vänner i landet, genom den nära relationen till Gammalsvenskby och genom de människor som det senaste året tvingats fly Ukraina. Cirka 300 personer har sedan Rysslands invasion den 24 februari 2022 sökt skydd på Gotland genom massflyktsdirektivet.

-   Gotland står i självklar solidaritet med Ukraina. Rysslands avskyvärda invasionskrig medför ett oöverskådligt lidande för det ukrainska folket och påverkar Gotland och oss gotlänningar i allra högsta grad, genom oro för vänner och familj, och det allmänt spända omvärldsläget. Det är ytterst viktigt att omvärlden fortsätter att visa sitt stöd, symboliskt och praktiskt, säger Meit Fohlin (S), regionstyrelsens ordförande.

Regionfullmäktige fattade på måndagen den 20 februari beslut om att sända medicinteknisk utrustning från Gotland till Ukraina. 

Läs mer om försändelsen av medicinteknisk utrustning till Ukraina