Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsens beslut i korthet

Publicerad 2023-02-22 16:43
Idag den 22 februari 2023 har regionstyrelsen haft sammanträde.

Mötet behandlade bland annat bildandet av nationellt fiskekommunnätverk, folkhälsorapport, genomförandeprogram för social välfärd, bidragsöversyn kultur och fritid, fritidsplan, långsiktig lösning Slite ishall, upphandlingsplan 2023, bokslutskommuniké, Region Gotlands synpunkter på val av åtgärder för trafiksäkerhetsbrister på väg 140, 141 och 562 vid Klinte bergtäkt och idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Röda Korset Gotland 2023 - 2025

Kallelser och handlingar hittar du här: https://gotland.se/117250 

Via länken här nedanför kan du läsa ett pressmeddelande som nämner några av sammanträdets 38 ärenden.