Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fortsatt folkökning på Gotland

Publicerad 2023-02-22 10:34
I dag har den slutliga befolkningsstatistiken för år 2022 fastställs. Enligt Statistiska centralbyrån, SCB, är vi 61 173 folkbokförda gotlänningar på ön och det betyder att vi under året ökat antalet med 172 personer.

Gotlands befolkning ökade under 2022 med 0,28 procent och riket ökade under samma period med 0,66 procent. De fyra senaste åren så har vi legat i nivå eller strax över rikets procentuella befolkningsökning.

- Årets relativt låga siffror, jämfört med förra året, beror på att fler flyttade härifrån och färre flyttade hit, jämfört med 2021, men på totalen har vi ändå ökat i antal folkbokförda på ön, säger Göran Skoghage, koncerncontroller på Region Gotland.

Under 2022 föddes det 465 barn på Gotland och 626 personer avled. 2 983 personer flyttade till ön och 2 692 flyttade härifrån. Det ger en befolkningsökning på 172 personer, att jämföra med 877 personer under 2021.

-Det är mycket goda nyheter att vi även under 2022 ökat antalet gotlänningar. Det är ett kvitto på att Gotland är en bra plats att bo och leva på. Att vi blir fler som betalar skatt är viktigt utifrån regionens ekonomi och vår välfärd, de intäkterna står ju för finansieringen av drygt 70 procent av regionens nettokostnader, säger regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S).

Befolkningssiffror Gotland 2022

Folkmängd: 61 173 invånare

Födda under året: 465 barn

Avlidna under året: 626 personer

Inflyttade under året: 2 983 personer

Utflyttade under året: 2 692 personer

Folkökning under året: 172

Vid slutet av 2022 var 10 521 556 personer folkbokförda i Sverige, en ökning med 69 230 personer eller 0,7 procent jämfört med året före. Folkökningen förklaras främst av ett invandringsöverskott på 51 844 personer.