Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Elev som läser arabiska

Idag uppmärksammas modersmålet

Publicerad 2023-02-21 09:15
Idag firas internationella modersmålsdagen på olika sätt i de gotländska skolorna – en dag som handlar om att uppmärksamma den språkliga mångfalden och påminna om allas rättighet att få tala och skriva på sitt modersmål.

På Wisbygymnasiet har exempelvis eleverna som läser arabiska förberett en quiz till hela skolan om det arabiska språket och arabisk kultur. Även modersmålslärarna för elever i årskurs 4 och 5 från Guteskolan och Södervärnskolan uppmärksammar dagen genom quizbaserat spel, musik, dans och sagoläsning.

Ungefär 700 elever i grundskola och gymnasieskola på Gotland får undervisning i sitt modersmål. Rätten till undervisning i sitt modersmål är inskrivet i läroplaner och i skollagen. På Gotland tillhandahålls undervisningen i 23 olika språk varav arabiska, dari och engelska är de största.

- Modersmålet är otroligt viktigt för elevers totala kunskapsutveckling. Utvecklar eleverna sitt modersmål har de också lättare att utveckla sina förmågor i andra språk och ämnen. Jag är väldigt stolt över att vi kan ge undervisning i så många språk på Gotland. Tack vare fjärrundervisning kan vi till och med erbjuda undervisning i minoritetsspråk som samiska, säger Madelene Johansson, som är chef för Modersmålsenheten.

Anu Viik, modersmålslärare i finska vid Region Gotland, medverkar vid de årliga ”Modersmålsdagarna 2023” som går av stapeln 21–22 februari - en digital konferens arrangerad av Skolverket och Institutet för språk och folkminnen (Isof). Där kommer Anu att dela med sig av sina erfarenheter och särskilt prata om när- och fjärrundervisning och kamratrespons.  

- Det finns mycket i klassundervisningen som kan tillämpas i den mer individualiserade modersmålsundervisningen där det ofta råder brist på homogena grupper. Kamratbedömning och gemensamma teman är ett sätt att föra eleverna närmare varandra trots geografiskt avstånd. Motivationen höjs, när eleven får fler mottagare än läraren, säger Anu Viik.  

Till sida om Modersmålsdagarna 2023 

Läs mer om modersmålsundervisning på Region Gotlands sida