Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Veckorapport om covid-19 blir framöver "Lägesrapport smittskydd"

Publicerad 2023-02-20 14:04
Den 15 februari tog Folkhälsomyndigheten bort rekommendationen om testning för covid-19 vid symtom hos vård- och omsorgspersonal.
 Region Gotland avslutade då provtagningen av personal. Även screeningverksamhet med tester inför operation, inläggning i slutenvård eller vid flytt till SÄBO har avslutats.
 
För att ge rätt vård fortsätter provtagning av patienter och brukare som uppvisar symtom på covid-19.
 
I och med detta förändras underlaget för statistik och upplägget för veckorapporten covid-19 kommer att justeras. Framöver kommer istället en "Lägesrapport smittskydd" att publiceras den första måndagen i varje månad. Med start den 6 mars.