Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ny organisation ska stärka upp bygglov

Publicerad 2023-02-17 15:52
Samhällsbyggnadsförvaltningens byggenhet ska bli en avdelning uppdelad i tre olika enheter. Tillförordnad chef för avdelningen är från den 17 februari Anna Malkan Nelson.

Nuvarande enhet Bygg, med 45 medarbetare, har under flera års tid haft stor personalomsättning såväl på medarbetarsidan som på ledarsidan. För att skapa bättre förutsättningar kommer därför en ny organisation att implementeras som ska säkerställa en nära dialog mellan ledning och medarbetare och som ska leda till uppnådda verksamhetsmål och en attraktiv arbetsmiljö.

Den nya avdelningen delas i dialog med medarbetarna upp i tre enheter. Två i princip identiska enheter som hanterar bygglovsärenden och en enhet som ansvarar för inspektion och tillsyn. Avdelningschefen kommer att jobba strategiskt och övergripande medan de tre enhetscheferna ansvarar för det operativa arbetet.

– Vi vet att arbetsmiljön har stor påverkan på möjligheterna att klara rekryteringsutmaningarna. Om chefer och medarbetare trivs i sin vardag, då stöttar man varandra och bidrar till en attraktiv arbetsplats och en effektiv verksamhet. Det här handlar om att vidareutveckla våra arbetssätt, säger Lise Langseth, samhällsbyggnadsdirektör.

Under arbetet med omorganisation och rekrytering är Anna Malkan Nelson tillförordnad avdelningschef på Bygg och Stefan Hallin tillförordnad enhetschef.

Anna har sedan den 1 december varit anställd på samhällsbyggnadsförvaltningen för att ge stöd inom ledarskap och organisation. Hon kom närmast från en anställning som tillförordnad chef för biblioteken på Gotland. Som avdelningschef får Anna ansvar för implementeringen av den nya avdelningen samt att kontinuerligt jobba med uppföljningar, avstämningar, kommunikation och dialog i förändringsarbetet.

– Jag har erfarenhet från verksamheter i förändring och även från verksamheter där man behövt arbeta på olika plan och med olika typer av lösningar för att främja ett gott arbetsklimat och en välmående arbetsplats. Förhoppningsvis kan jag dela med mig av detta, säger Anna Malkan Nelson.

Patrik Österbring, som har arbetat som chef på enhet Bygg i drygt ett år, kommer att jobba vidare i en ny roll på samhällsbyggnadsförvaltningen.

– Det har varit ett intressant och utvecklande år att tillsammans med medarbetarna forma denna nya organisation, säger han.