Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ansök om platsen i medborgarstolen

Publicerad 2023-02-17 13:49
Var med och påverka! Engagera dig i Gotlands energiomställning genom att under ett år ta plats i Energicentrums styrgrupp.
Du behöver vara folkbokförd på Gotland för att ansöka. Skicka en skriftlig motivering om hur du kan vara med och bidra.
 
Mandatperiod: mandatet gäller som ledamot under tolv månader, från den 14 april 2023 till den 15 april 2024. Styrgruppen träffas på dagtid fyra till sex gånger per år.
 
Ansökan: sista ansökningsdag är fredag den 17 mars. Mejla energicentrum@gotland.se eller skicka din ansökan per post till Patrick Dahl, Energicentrum Gotland, Skeppsbron 24, 621 57 Visby.
 
Energicentrum Gotland är ett av Sveriges 15 energikontor. Vi arbetar med att stärka
gotlänningarnas och näringslivets möjligheter att ställa om till ett effektivt och hållbart energisystem senast 2040. 
 
Läs mer om vårt uppdrag och om medborgarstolen på Energicentrums hemsida, se länken nedan. Har du frågor eller funderingar om medborgarstolen, mejla oss på e-postadressen ovan. Vi ser fram emot din ansökan!