Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Leader Gutes verksamhetsledare Ellen Lundkvist (till höger) informerar två besökare på öppet hus.

Öppet hus hos Leader Gute: Så formas ett leaderprojekt som kan söka projektstöd

Publicerad 2023-02-17 12:08
Ställ dina frågor om projekt och ta del av information om att forma större utvecklingsprojekt på Gotlands landsbygder. Under detta öppet hus den 28 februari går Leader Gute igenom processen från idé till ansökan om projektstöd.
Tid: Tisdag den 28 februari klockan 16.00-18.00.
Plats: Gotland Grönt Centrum, Roma, konferenslokalen ovanpå restaurangen.
Anmälan: Anmälan görs till e-post info@leadergute.se senast den 25 februari.
 
Vi bjuder på fika och avslutar med en frågestund.
 

Program

Under detta möte går vi igenom processen från idé till ansökan om Leader Gutes projektstöd för större utvecklingsprojekt på Gotland landsbygder.
  • Så formar ni ett leaderprojekt som kan ansöka
  • Om lokal förankring och samverkan
  • Att beakta hållbarhet, jämställdhet och inkludering
Vi använder en fiktiv ansökan för att steg för steg konkret förklara vad som krävs för att söka projektstöd.
 
 

Mer information

 
Leader Gutes verksamhet och stöd finansieras av EU, staten och Region Gotland.