Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Studieplanering och vägledning för vuxna

Publicerad 2023-02-17 09:49
Funderar du på att börja studera eller att byta yrke? Studie- och yrkesvägledningen är en kostnadsfri service som är till för alla vuxna bosatta på Gotland.
Vägledarens arbete är inriktat på att stötta dig att planera din framtid och ge dig goda förutsättningar att göra ett så väl genomtänkt val som möjligt. 
 
Hos våra studie- och yrkesvägledare kan du bland annat få hjälp med:
  • kartläggning av dina tidigare utbildningar
  • yrkesval eller byte av yrke
  • planering av studier utifrån dina behov, förutsättningar och önskemål
  • svar om behörighetskrav
  • studieekonomiska frågor
 
Under mars kommer vi att ha tre informationstillfällen med olika teman
Nu har du möjlighet att komma och träffa studie- och yrkesvägledare på Vuxenutbildningen. Vid första tillfället pratar vi om olika yrken och vilka framtidsutsikter som finns. Vid andra tillfället tar vi upp hur ansökan till universitet och högskola går till och vid det sista tillfället informerar vi om studier på yrkeshögskola och folkhögskola. 
 
Torsdagen den 9 mars – olika yrken
Var hittar du information, vilka framtidsutsikter finns det och vad det innebär att arbeta i den branschen är olika delar vi tittar på. 
Vi träffas klockan 15.00 i rum 30 på Vuxenutbildningen, Gesällgatan 7. 
 
Torsdagen den 16 mars – ansökan till universitet och högskolor
Information om hur du gör ansökan till universitet och högskolor. Vi kommer att visa hur du gör en ansökan, vad du behöver ha koll på och viktiga datum du behöver veta om. Sista ansökningsdag till universitet och högskolor är den 17 april. 
Vi träffas klockan 15.00 i rum 30 på Vuxenutbildningen, Gesällgatan 7. 
 
Torsdagen den 30 mars – studier på yrkeshögskola och folkhögskola
Vad innebär det att studera på en yrkeshögskola eller folkhögskola, vilken behörighet krävs och hur du gör ansökan dit. 
Vi träffas klockan 15.00 i rum 30 på Vuxenutbildningen, Gesällgatan 7.