Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen att ta del av fullmäktiges möte 20 februari!

Publicerad 2023-02-16 14:27
På måndag, den 20 februari, är det dags för fullmäktiges februarisammanträde. Det är ett offentligt möte och kan följas på plats eller via webbsändning.
Region Gotlands fullmäktigemöten är alltid offentliga och åhörare är välkomna. Sammanträdena börjar oftast 13.00 på mötesdagen och de genomförs oftast i Rådhuset på Visborgsallén 19 i Visby.
 
Om man vill följa mötet via en dator eller mobiltelefon så går det också bra. På Region Gotlands hemsida finns alltid en länk till en webbsändning.
 
Mötet - och sändningen - börjar klockan 13.00 på måndag, den 20 februari.