Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
barn som väntar på skolbuss

Dags att ansöka om skolskjuts

Publicerad 2023-02-20 07:30
Du kommer väl ihåg att ansöka om skolskjuts till ditt barn för kommande läsåret? Ansökningsperioden för läsåret 2023/24 är den 21 februari till den 14 mars.

Alla elever i grundskolan som har rätt till skolskjuts ska göra en ansökan. (Detta gäller dock inte elever i särskola/anpassad grundskola samt tal- och språkklasser).

Ansökan ska göras även om skolskjuts beviljats tidigare läsår. Detta gäller även resor vid växelvis boende eller skolskjuts på grund av särskilda skäl.

Läs mer: Ansökan om skolskjuts - Region Gotland