Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Idrottsföreningar - ansök om drifts- och investeringsstöd senast 28 februari!

Publicerad 2023-02-16 11:20
Nu är det dags att ansöka om drifts- och investeringsstöd för idrottsföreningar som har egen anläggning och som bedriver idrottsverksamhet för barn och unga. Föreningen ska vara registrerad i Region Gotlands föreningsregister för att kunna ansöka.

Driftsstöd

En idrottsförening som driver egen anläggning med regelbunden ungdomsverksamhet kan få stöd till kostnader för vatten och avlopp, sophämtning, el, värme, olja eller bensin till maskiner, försäkring på fastighet och fordon, städmaterial samt för mindre underhåll.

Ansök om driftsstöd via e-tjänst

Investeringsstöd

En förening kan ansöka om investeringsstöd för sin egen idrottsanläggning upp till 70 procent av totalkostnaden, dock max 200 000 kronor. En investering får inte delas upp i flera ansökningar eller ha påbörjats innan ansökan är inlämnad. Investeringen ska kunna genomföras under innevarande år.

I år ska investeringsstödet enligt ett beslut i regionfullmäktige primärt fördelas till föreningar som ansöker om energieffektiviserande åtgärder. Detta till följd av ökad inflation och höga elpriser. Men det utesluter inte att andra åtgärder för annan idrottslig verksamhethet får stöd.

Ansöka om investeringsstöd via e-tjänst

Sista ansökningsdag är den 28 februari.

Här finns mer information och kontaktuppgifter