Kontakt

Kontakt 

E-post: bygglov@gotland.se

Kundtjänst

Telefon: 0498-26 90 00, knappval 3

Telefontid: 07.00-17.00 på vardagar

När du har kontakt med oss på Region Gotland innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Chatt

Vår chatt är öppen helgfria vardagar 07.00-17.00

I chatten kan du få svar på enklare frågor om bygglov av våra kundtjänstmedarbetare.

Öppettider för besök

Drop-in kundmottagning i Visby och Hemse är stängd tills vidare.

Kontakta gärna vår kundtjänst istället, så hjälper vi dig med ditt ärende.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Svartbygge

Om du utan lov gör något som kräver bygglov, marklov eller rivningslov kallas det olovligt byggande, eller ”svartbygge”. Miljö- och byggnämnden kan då ta ut byggsanktionsavgifter eller kräva att bygget rivs.

Om vi människor ska trivas och må bra krävs det att vår boendemiljö är god och väl fungerande. Det innebär att den bland annat ska vara säker, tillgänglig och inte skada vår hälsa. Byggnader som inte är säkert uppförda, bristande underhåll, ovårdade tomter och ventilation eller hissar som inte fungerar är saker som påverkar vår boendemiljö negativt.

Arbetet med tillsyn är därför viktigt för att säkerställa en god boendemiljö. Vi följer upp att lov, detaljplaner och reglerna i plan- och bygglagen följs. 

Misstänker du ett svartbygge?

När du misstänker att något är olovligt byggt, titta först i Bygglovsguiden för att få mer information om åtgärden behöver bygglov eller inte.

Om du misstänker att åtgärden är olovlig anmäler du det till oss.

Om du hellre vill skicka in din anmälan via post gör du det till:
Miljö- och byggnämnden
621 81 Visby

Då behöver du skicka in följande uppgifter:

  • Adress och/eller fastighetsbeteckning för åtgärden
  • En situationsplan som beskriver var på tomten/fastigheten någonting görs
  • En beskrivning av åtgärden, och om den pågår eller inte
  • Gärna en eller flera bilder på åtgärden
  • Dina kontaktuppgifter, om du vill ha direkt svar från oss, du kan också välja att vara anonym vid din anmälan