Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsen föreslår att Region Gotland skänker utrangerad medicinskteknisk utrustning till Ukraina

Publicerad 2023-02-14 13:25
Det handlar om fem EKG-apparater och ett mikroskop på golvstativ som hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) inte längre använder och som kan fylla ett behov i det krigsdrabbade Ukraina.

Utrustningen köptes in 1993 och 2006. HSF bedömer att det saknas andrahandsvärde i Sverige och kan därmed skänkas till Ukraina utan ekonomisk påverkan för Region Gotland.

EKG-apparaterna och mikroskopet skänks till Ukraina via Internationellt centrum för lokal demokrati (ICLD) som är Region Gotlands samverkansaktör med Gammalsvenskby i Ukraina. ICLD-projektet har under flera år finansierat olika projekt i Gammalsvenskby. Deras uppdrag är att främja demokrati och processer för jämlikhet, delaktighet, transparens och ansvarsutkrävande på lokal och regional nivå.

 - Region Gotland har via det ICLD-projekt vi länge haft med Gammalsvenskby i Ukraina goda förutsättningar att direkt och konkret bidra till befolkningen i deras oerhört utsatta och drabbade vardag. Det är fint att medicinsk utrustning som tjänat sitt syfte väl för gotländsk vård nu kan göra nytta i Ukraina, säger Meit Fohlin, regionstyrelsens ordförande.

Kommuner och regioner får lämna bistånd i form av utrustning, rådgivning, utbildning eller på annat sätt till ett land som får statliga bistånd.

Det slutliga beslutet kommer att fattas vid regionfullmäktige på måndag den 20 februari.