Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Veckorapport om covid-19 (statistik vecka 06 2023)

Publicerad 2023-02-13 14:00
Under vecka 6 (6–12 februari) diagnostiserades 6 nya fall av covid-19 på Gotland. Det är en minskning jämfört med föregående vecka då 26 fall konstaterades. Ingen patient med covid-19 vårdas i dag på Visby lasarett.

Mörkertalet är fortsatt stort då det endast är prov tagna på personal, patienter och brukare inom vård och omsorg som ingår i statistiken.  På Gotland har 98 personer med covid-19 avlidit.

Provtagningen mot covid-19 för personal inom vård och omsorg stänger 

Folkhälsomyndigheten har meddelat att den särskilda rekommendationen om bred testning för covid-19 vid symtom hos vård- och omsorgspersonal tas bort den 15 februari. Därmed stänger Region Gotland möjligheten för personal att beställa prov för egenprovtagning via de så kallade "lådorna".
 
- Det cirkulerar flera olika luftvägsvirus nu som kan orsaka svår sjukdom hos den som tillhör en riskgrupp. Med detta blir provtagningen som specifikt riktar sig mot covid-19 mindre relevant. Samtidigt är det fortsatt viktigt att personal inom vård och omsorg stannar hemma när man är sjuk för att minska risken för att sprida smitta till sköra patienter och omsorgstagare, säger smittskyddsläkare Maria Amér.
 
Läs mer på gotland.se/117148
 
Vaccination mot covid-19
Hög vaccinationstäckning och att många blivit utsatta för smitta gör att en stor del av befolkningen nu har ett gott skydd mot allvarlig sjukdom i covid-19. Folkhälsomyndigheten uppdaterar och anpassar därför sina rekommendationer om vaccination mot covid-19 från och med den 1 mars.
 
Risken att bli allvarligt sjuk i covid-19 finns fortfarande kvar och ökar med stigande ålder, därför rekommenderas vuxna i riskgrupp eller över 50 år att ta en påfyllnadsdos i höst. Personer från 80 år rekommenderas att ta två påfyllnadsdoser i år, en i vår och en i höst. Däremot tas den allmänna rekommendationen om vaccination för personer 18-49 år bort den 1 mars.