Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ny studie om kontinuitet i vården klar

Publicerad 2023-02-13 13:29
I veckan blev en ny studie om fasta vårdkontakter respektive fasta läkarkontakter i den Gotländska primärvården klar. Intervjuer med patienter, verksamhetschefer, tjänstemän, politiker och medarbetare ger en ögonblicksbild av vården. Förstudien är en del av omställningen mot Hälsa genom hela livet – God och nära vård.

Fasta läkarkontakter och vårdkontakter i primärvården är två av de viktigaste målsättningarna i den pågående omställningen av hälso- och sjukvårdssystemet i Sverige. För att undersöka läget på Gotland har Hälso- och sjukvårdsforskning vid Uppsala universitet, genomfört en förstudie i ett samarbete med region Gotland. Under hösten 2022 fick patienter på vårdcentral besvara en enkät, man intervjuade verksamhetschefer, tjänstemän, politiker och medarbetare och gjorde dessutom en dokumentstudie.

Resultatet visar att kontinuitet är något som i hög grad efterfrågas av patienterna. Däremot gör bristen på allmänläkare det svårt att uppnå de nationella målsättningar för fast läkarkontakt på Gotland. Ekonomiska satsningar på primärvården, men också av en nationell strategi för att öka andelen allmänläkare, är några av behoven som kommer fram i studien.

- Nu fortsätter vi med att jobba vidare för att lägga grunden för en mer samordnad vård och omsorg säger Emma Norrby, programledare för Hälsa genom hela livet – God och nära vård. Fasta vårdkontakter är även en viktig del av det så kallade ”Patientkontraktet” som ska ge patienten en tryggare och enklare kontakt med vården i framtiden.

Förstudien är gjord inom ramen för Innovationssystem Gotland och Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap på Uppsala universitet. Arbetet har letts av docent Mio Fredriksson, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet. Medarbetare har varit fil. Dr Anna Mankell och forskningsassistent Anton Modigh, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet.