Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Provtagningen mot covid-19 för personal inom vård och omsorg stänger den 15 februari

Publicerad 2023-02-13 13:16
Folkhälsomyndigheten har meddelat att den särskilda rekommendationen om bred testning för covid-19 vid symtom hos vård- och omsorgspersonal tas bort. Därmed stänger Region Gotland möjligheten för personal att beställa prov för egenprovtagning via de så kallade lådorna.
- Det cirkulerar flera olika luftvägsvirus nu som kan orsaka svår sjukdom hos den som tillhör en riskgrupp. Med detta blir provtagningen som specifikt riktar sig mot covid-19 mindre relevant. Samtidigt är det fortsatt viktigt att personal inom vård och omsorg stannar hemma när man är sjuk för att minska risken för att sprida smitta till sköra patienter och omsorgstagare, säger smittskyddsläkare Maria Amér.

Antal fall av covid-19 i regionen har minskat sedan årsskiftet och därför träder samtidigt följande förändringar i kraft:
  • All screeningverksamhet upphör. Vilket innebär att antigentest inte behöver tas inför operation, inläggning i slutenvård eller flytt till SÄBO. Det är fortsatt viktigt att identifiera och provta patienter och brukare med symptom som kan vara covid-19, influensa eller RS-virus.
  • Munskydd som source control rekommenderas vid patientnära arbete (inom 2 meter) vid följande tillfällen:
    - Inom hälso- och sjukvård vid vård av patienter med hög risk för allvarlig sjukdom i covid-19, till exempel patienter som på grund av underliggande sjukdom eller behandling är särskilt infektionskänsliga.
    - Inom SÄBO och boenden enligt LSS om det finns bekräftade fall av covid-19, influensa, eller vinterkräksjuka på boendet.
  • Inom hemsjukvården och hemtjänst finns ingen allmän rekommendation om munskydd source control.
  • Det finns ingen allmän rekommendation för patienter eller besökare att använda munskydd.
OBS! Personlig skyddsutrustning används som tidigare vid misstänkta eller bekräftade fall av covid-19.