Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Almedagen - Almedalsveckan i Stockholm

Publicerad 2023-02-10 14:17
På förmiddagen i dag arrangerade Almedalsveckan den så kallade Almedagen. 200 personer var med på halvdagen i Stockholm, en dag med både information och inspiration.
Almedagen är ett utmärkt tillfälle att lära av andra, knyta nya kontakter och dela med sig av sina erfarenheter kring Almedalsveckan. 
 
I år var omkring 200 personer med på Almedagen. Ungefär en tredjedel av de medverkande kom från näringslivet, en tredjedel från stat, regioner och kommuner, och en tredjedel från civilsamhället, som till exempel föreningar.
 
Almedagen, som arrangerades i en lokal vid Odenplan i centrala Stockholm, innehöll både information om veckan som varit, Almedalsveckan 2022, men förstås ännu mer om veckan som snart kommer, Almedalsveckan 2023.
 
En av föreläsarna var Petter Säterhed från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som pratade om planering av säkra evenemang.
 
En annan föreläsare var Sara Tingström från WWF Sweden Youth, som uppmanade att låta unga personers perspektiv och röster höras i debatten.
 
Det fanns också flera gotländska utställare på plats, både serviceföretag som hotell och eventbolag, liksom transportföretag.
 
- Det var en bra förmiddag med en blandning av mycket information och mycket nätverkande mellan deltagarna, sammanfattar Mia Stuhre, verksamhetsledare för Almedalsveckan.