Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

112-dagen uppmärksammas i hela Europa

Publicerad 2023-02-10 13:55
Visste du att 112 är ett gemensamt nödnummer för hela EU? Det betyder att du kan ringa 112 var som helst i hela EU och få lokal hjälp i en akut nödsituation.

112-dagen firas i hela EU den 11 februari och är ett initiativ från European Emergency Number Association (EENA).

Dagen infördes 2009 och uppmärksammas över hela Europa.

Sverige har sedan 1956 haft ett enskilt larmnummer för att nå samhällets hjälpresurser och 1996 gick vi över från det tidigare 90 000 till det EU-gemensamma 112 efter direktiv från EU-kommissionen.

Hela 97 procent av svenskarna känner till att 112 är vårt nödnummer, det ger oss en tredjeplats i Europabarometern gällande kännedom om nödnumret.

Via 112 når du ambulans, polis, räddningstjänst, flyg-, sjö- och fjällräddning, jourhavande präst eller giftinformation.

När du ringer 112 besvaras ditt samtal av en SOS-operatör. Var beredd på att svara på dessa frågor:

  • Vad har inträffat?

  • Var har det hänt?

  • Vilket telefonnummer ringer du från?

Tänk på att endast ringa 112 vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö.