Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på hus i Visby innerstad

Dags att söka bygglov om du vill underhålla din fastighet i Visby innerstad i sommar

Publicerad 2023-02-10 09:24
I Visby innerstad gäller utökad bygglovsplikt, vilket innebär att du som fastighetsägare behöver söka lov för underhåll och ändring av byggnadens exteriör. Den utökade bygglovsplikten är till för att skydda bebyggelsemiljön från felaktigt utfört underhåll som kan orsaka skador på husen i Visby innerstad.

Visby innerstad är en speciell plats som rymmer mer än tusen års byggande i en välbevarad stadsmiljö. Innerstaden är med på Unescos världsarvslista, vilket gör att vi måste vårda och bevara den unika miljön samtidigt som vi vill ha en levande stad att bo i och att besöka. Du behöver därför söka bygglov när du vill underhålla, ändra, bygga till eller bygga nytt för att säkerställa att du exempelvis väljer rätt metoder och material.

På hemsidan www.gotland.se/bygglovvisbyinnerstad finns information som förklarar syftet med de olika bygglovshandlingarna och vad de ska innehålla. Varje fastighetsägare har ett stort ansvar att känna till vilka material och metoder som tidigare använts på huset och vilka material och metoder som avses användas vid nästa underhållstillfälle

– När det gäller färg så handlar det inte enbart om kulör eller nyans utan även färgtyp. Vi förordar bland annat linoljefärg på ytor som traditionellt behandlats med det eftersom ger ett överlägset träskydd och förlänger livslängden på exempelvis fönster. Det är också lättare när det gäller kulör att bibehålla Visbys färger när man använder traditionella pigment, säger regionantikvarie Maria James.

Vi vill uppmana dig som fastighetsägare att tänka igenom om det finns fler underhållsåtgärder som behöver göras inom den närmaste femårsperioden, då kan du passa på att även ta med dessa i ansökan.

– Ett påbörjat bygglov gäller i fem år, vilket innebär att du har god tid på dig att genomföra åtgärderna innan det är dags att lämna in en ny ansökan. Om inget ändrats kan du med fördel lämna in samma handlingar som förra gången. Ett tips är att ta hjälp av en byggnadsantikvarie för att ta fram en mer långsiktig underhållsplan som kan fungera som underlag för framtida bygglovsansökningar, säger Maria James.