Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i korthet

Publicerad 2023-02-09 15:10
På dagens sammanträde, torsdagen den 9 februari, presenterades och antog nämnden bland annat ekonomiskt resultat och verksamhetsberättelse för 2022. Resultatet för 2022 slutade på plus 16 miljoner och det är tredje året i rad som nämnden visar på ett positivt ekonomiskt resultat.