Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Dags att ansöka om fritidsarrangemang!

Publicerad 2023-02-07 16:10
Ska din fritidsförening anordna ett arrangemang under 2023? Då är det dags att ansöka om arrangemangsstöd.

Stöd kan sökas för enskilda, tidsbegränsade arrangemang som stärker Gotlands fritidsutbud och Gotland som mötesplats. Stöd kan exempelvis ges till arrangemang som stärker devisen Gotland - Idrottens Ö, arrangerande av idrottstävling eller till läger, resor till och från stora idrottsevenemang eller höst-, jul- och sportlovsarrangemang.  Stödet kan ges i form av hyresbefrielse av Region Gotlands anläggningar eller kontantstöd. Stöd ges inte till ideella arbetsinsatser eller egen personal.

Föreningen som ansöker ska vara registrerad i Region Gotlands föreningsregister och ansöka minst två månader i förväg.

Läs mer i våra bidragsbestämmelser

Här görs ansökan