Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Hjärtformade stenar på en bräda.

Region Gotland inför lots för efterlevande

Publicerad 2023-02-06 10:27
Nu inför Region Gotland efterlevandelots som kan stötta personer med närstående som tagit sitt liv.
Att mista en närstående som har tagit sitt liv innebär ofta svåra påfrestningar för den som är efterlevande. Sorg och saknad blandas ofta med känslor av skuld och ilska på ett sätt som kan skilja sig från vanligt sorgearbete.
 
Att vara efterlevande till en person som tagit sitt liv kan ge högre risk för att själv drabbas av psykisk ohälsa och tankar om att inte vilja leva.
 
– Nu kan vi erbjuda dessa personer stöd under första året och det känns väldigt viktigt och bra, säger Andrea Mårtensson, strateg för social välfärd i Region Gotland.
 
Det är socialförvaltningens hälsofrämjande enhet som kommer att erbjuda lotsen som riktar sig till vuxna. Finns det barn i närheten kommer de vuxna få stöd i hur man kan hjälpa barnen.
 
– Våra efterlevandelotsar kommer att kunna ge vägledande samtal och stöd för att ta sig vidare, säger Setareh Abdollahi, enhetschef för hälsofrämjande enheten.
 
En som är efterlevande är Christine Senter vars bror tog livet av sig.
 
– Jag hade tacksamt tagit emot den vägledande hjälpen om den funnits när min familj drabbades. Jag kände mig väldigt ensam och skuldtyngd och det hade varit skönt att ha någon att prata med, säger Christine Senter.
 
Här kan du läsa mer och komma i kontakt med våra efterlevandelotsar: