Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Stella Sigrén, Tilde Larsson, Marie-Mathilde Devauges, Oscar Lindster barn- och utbildningsnämndens ordförande och Tommy Gardell 1:e vice ordförande tekniska nämnden.

Första spadtaget togs för bygget av Väskinde nya förskola

Publicerad 2023-02-03 10:46
Idag togs det symboliska första spadtaget för bygget av Väskinde nya förskola – en av Gotlands största - med plats för cirka 100 barn på sex avdelningar. Den nya förskolan planeras att vara inflyttningsklar sommaren 2024.

I spadarna höll Oscar Lindster, (S) ordförande i barn- och utbildningsnämnden och Tommy Gardell (S), förste vice ordförande i tekniska nämnden tillsammans med barnen Stella Sigrén, Tilde Larsson och Marie-Mathilde Devauges.

Väskinde förskola finns för närvarande i två paviljonger och använder även skolans lokaler. Den nya förskolebyggnaden får en byggnadsarea på 1285 kvadratmeter. Utomhusmiljön rustas också upp och nya lekutrymmen ska skapas med bland annat ny gräsyta, bollplan, små kullar. Beviljad budget för byggprojektet uppgår till 51 miljoner kronor och det är Skanska som är entreprenör.

- Det känns härligt att komma igång med bygget och att kunna ersätta paviljongerna som har tillfälligt bygglov med permanenta förskolelokaler, säger Anne Nygren, projektledare vid teknikförvaltningen.

- Vi ser verkligen fram emot att få en ny modern förskola och att all vår verksamhet samlas i samma byggnad, med fräscha lokaler och en helt ny utemiljö för barnen att vistas i. Den här förskolan kommer att ge fantastiska förutsättningar, framför allt för barnen, säger Anna Hägg, som är rektor för Väskinde förskola.

- Det är så klart väldigt roligt att kunna samla förskolans avdelningar och att barnen och personalen får nya fina lokaler. Att förskolan lämnar plats i skolbyggnaden skapar även möjligheter för skolan att utvecklas, säger Oscar Lindster, barn- och utbildningsnämndens ordförande.

- Vi kommer att få en ny modern förskola i Väskinde, där vi även planerar för solceller på taket. Det känns väldigt bra, säger Tommy Gardell, 1:e vice ordförande i tekniska nämnden.

Under byggtiden kommer barn och personal finnas kvar i befintliga lokaler.

Länk till ytterligare information:

www.gotland.se/nyavaskindeforskola

Johan Skoglund platschef för Skanska, Tilde Larsson och Marie-Mathilde Devauges

 

Tommy Gardell 1:e vice ordförande tekniska nämnden, Oscar Lindster ordförande i barn- och utbildningsnämnden, Anne Nygren projektledare, Anna Hägg förskolrektor och Lena Gustavsson chef för Region Gotlands förskolor