Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förändrade öppettider på Solbergabadet vecka 8 och vecka 10

Under vecka 8 och vecka 10 kommer motionssimmet att stänga 08.00 varje vardagsmorgon och badet öppnar 15.00 istället för 14.00 på tisdagen, torsdagen och fredagen på grund av utökat skolbad