Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ansök om aktivitets-, rese- och distriktsstöd senast 15 februari

Publicerad 2023-02-02 08:51
Nu är det dags att ansöka om aktivitets-, rese- och distriktsstöd för föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet (som inte är anslutna till Riksidrottsförbundet), pensionärsföreningar och föreningar för personer med funktionsnedsättning/variation. Ansökan görs senast 15 februari.

Föreningen ansöker om ersättning för föregående år och görs senast den 15 februari via blanketter här:

Barn- och ungdomsförening (ej RF-anslutna)

Pensionärsföreningar

Föreningar för personer med funktionsnedsättning/variation

Förutsättningar för att kunna ansöka om stöd är att föreningen är registrerad i Region Gotlands föreningsregister och årligen skickar in kompletta årsmöteshandlingar. För att kunna få aktivitetsstöd måste även närvarokort föras. De är inte obligatoriska att skicka in men ska sparas av föreningen i tio år eftersom kontroller genomförs.