Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Frånluftsvärmepump

Bild som visar hur frånluftsvärmepump fungerar.

 

 

 

 

 

 

A Den uppvärmda rumsluften tas in i kanalsystemet.
B Den varma rumsluften leds till värmepumpen.
C När rumsluften har passerat värmepumpen släpps den ut. Temperaturen på luften har då sänkts eftersom värmepumpen har tagit tillvara på energin i rumsluften.
D Värmepumpen kan försörja huset med värme och varmvatten alternativt enbart varmvatten.
E Uteluft tas in i huset.
F Luft transporteras från rum med tilluftsdon till rum med frånluftsdon.
G Luften från köksfläkten går direkt ut i en särskild kanal.

Frånluftsvärmepumpar används som man hör av namnet, i samband med frånlufts ventilation. Det är en bra miljö för en värmepump med till gång till 20 -24 gradig luft. Mängden frånluft är dock begränsad så mer energi måste till föras för att täcka både varmvatten och värme.

I befintliga  hus med dålig ventilation, fukt och kanske mögel är ett frånluftssytem med värmepump en utmärkt lösning.

Fördelar

Utnyttjar spillvärmen i ventilationsluft
Ökar luftomsättningen
Kan lösa problem med inomhusklimatet

Nackdelar

Kräver täta filterbyten
Kräver att ventilationssystem finns
Värmeinnehållet i ventilationsluften täcker normalt ej husets hela uppvärmning

Övrigt

Minskar elvärmeförbrukningen med ca 30% - 50%. Kostnad är ca 20 000 - 50 000 kr inkl moms för själva värmepumpen .