Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Jord-/berg-/sjövärmepump

Vid jord, sjö eller bergvärme som värmekälla kan en stor del av varmvatten och värmebehovet täckas. För att optimera funktion och lönsamheten dimensioneras värmepumpen vanligen normalt för ca 70-90 % täckning av energibehovet eller ca 50-70 % av effektbehovet.

Därför behöver man ett tillskott av värme årets kallaste dagar Dessa typer av värmepumpar arbetar alltid mot ett vattenburet system och kan därför kompletteras med elkasset, oljepanna/kasset, pellets eller ved.

Vid bergvärme borras ett ca 50-120 m djupt hål i berggrunden och det är borrningen som gör metoden dyr. Därför krävs extra noggranna lönsamhetskalkyler.

Vid jord(ytjord)-värme grävs en ca 200-500 m lång slang ned på ca 1 m djup vilket kräver en yta av 300-600 kvm.

Vid sjövärme läggs slangen (kollektorn) i en sjö eller vattendrag. Det är viktigt att förankra slangen och upplysa om vart slangen ligger