Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Uteluftvärmepump (komfort) värmepump

En så kallad komfortvärmepump (luft/luft värmepump) utnyttjar utomhusluften som värmekälla och avger värme till huset med en fläktkonvektor. Avgiven effekt från värmepumpen minskar med utetemperaturen. Ofta är det ett bra komplement till direktverkande el.

 

Fördelar

  • Kan användas i direktelvärmda hus
  • Enkel installation
  • Låg installationskostnad
  • Relativt bra lönsamhet

Nackdelar

  • Kan medföra buller
  • Ger lite värme vid utetemperatur lägre än -5 C
  • Ger högre rumstemperatur i rummet där inomhusdelen står
  • Kräver ett visst underhåll för bästa funktion
  • Kräver öppna planlösningar och öppna dörrar så att värmen kan spridas till husets alla delar

Övrigt

Minskar elvärmeförbrukningen med ca 30 %.
Installationskostnad: 15 000 - 35 000 kr inkl moms