Kontakt

Anna Bäckstäde
Energi- och klimatrådgivare
Telefon: 0498-26 91 76
E-post: anna.backstade@gotland.se

Magnus Jennerholm
Energicoach
Telefon: 070-447 77 07
E-post: magnus.jennerholm@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Solvärme

Den fungerande teknik som finns i dag är solfångare där vi låter solen värma vatten som vi sedan använder till tappvarmvatten eller för uppvärmning. Tekniken har funnits i 30-35 år men har haft svårt att vinna terräng då investeringskostnaden är relativt hög.

 

På senare år har tekniken utvecklats ytterligare, dels själva solfångaren men framförallt kunskapen om hur vi skall få solfångaren att arbeta tillsammans med andra system. Hjärtat i dagens solvärmesystem är en ackumulatortank med ett bra styrsystem.
 

Fördelar

 • Obetydliga driftskostnader
 • Passar ihop med de flesta andra system
 • "Sköter" sig själv
 • Det renaste energislaget
 • Enkel teknik
 • Underhållsfri
 • Lång livslängd


Nackdelar

 • Relativt dyr investering
 • Tung konstruktion
 • Kräver söderläge
 • Plats för en ackumulatortank