Kontakt

Anna Bäckstäde
Energi- och klimatrådgivare
Telefon: 0498-26 91 76
E-post: anna.backstade@gotland.se

Magnus Jennerholm
Energicoach
Telefon: 070-447 77 07
E-post: magnus.jennerholm@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Pellets

Pellets är tillverkade av komprimerat torrt träavfall och har normalt en diameter på 6 eller 8 mm. Pellets- och solvärme är en bra kombination

Miljö och ekonomi 

Pellets är ett förnyelsebart biobränsle och bidrar inte till växthuseffekten. Priset på pellets varierar beroende på hur mycket man köper och hur den är förpackad. (Säck eller lösvikt)

Välj P-märkt utrustning 

P-märkning är en kvalitetsmärkning som utfärdas av Sveriges provnings- och forskningsinstitut. P-märkta pannor, brännare och kaminer testas på säkerhet, effektivitet utsläpp och driftsäkerhet.

Panna och brännare 

Har du olje- ved eller kombipanna som är i bra skick kan du installera en pelletsbrännare i den befintliga pannan. Du kan också behöva pelletsförråd. Skall du byta panna kan du antingen köpa nu panna och brännare eller en panna med inbyggd brännare. Vanligtvis har dessa pannor även el som reserv till pelletseldningen. Under sommaren behöver ju inte huset någon uppvärmning utan bara uppvärmning av tappvarmvatten.

Pellets i lösvikt eller i säck 

Pellets kan man köpa i småsäck som vanligtvis väger 16 kg. Finns även i storsäck som väger mellan 500-1 500 kg. Pellets i lös vikt (bulkleverans) sker från lastbil som blåser in pelletsen i ett större förråd. Oftast ger pellets i lös vikt det lägsta priset men kräver oftast en leverans på minst 3 ton. Pellets kommer att tillverkas på Gotland (Klintehamn) från 2008.

Fakta om pellets 

1 kg pellets innehåller ungefär 4,8 kWh
1 m3 olja = 3,2 m3 pellets
1 m3 = 3 100 kWh
1 ton pellets har volym på ca 1,5m3

Mer information