Kontakt

Anna Bäckstäde
Energi- och klimatrådgivare
Telefon: 0498-26 91 76
E-post: anna.backstade@gotland.se

Magnus Jennerholm
Energicoach
Telefon: 070-447 77 07
E-post: magnus.jennerholm@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Oljeeldning

Oljeeldning i våra fastigheter har jämte eluppvärmning varit ett bekvämt och relativt billigt sätt att skaffa värme och varmvatten. Fram till början av 1970-talet då vi hade vår första oljekris var oljan mycket billig. Efter oljekrisen uppmuntrades installation av el som ersättning för oljan, vilket passade bra in i landets energipolitik då vi byggde ut kärnkraften som ersättning för ett stort oljeberoende.

Många har idag gått ifrån olja till andra energislag för uppvärmning. Staten har genom ett konverteringsbidrag gjort att omställningen påskyndats.

Oljepannor och brännare har utvecklats en hel del och var det inte för att olja är ett fossilt bränsle skulle olja vara ett vettigt alternativ då utsläppen är små.

Fördelar

 • Bekymmersfritt
 • Hög verkningsgrad vintertid
 • Enkelt att installera brännare
 • Kan ge minskad Säkringsstorlek
   

Nackdelar

 • Ett fossilt bränsle
 • Relativt dyr energi
 • Dålig/mycket dålig verkningsgrad sommartid
 • Kräver en godkänd tank på 2-3 kubikmeter
 • Regelbunden specialservice för bästa funktion
 • Luktar olja
 • Kräver el till brännare
   

Övrigt

Oljepriset varierar kraftigt med världsmarknadspriserna. Priset på olja varierar och de flesta ersätter olja med andra uppvärmningsalternativ, 1 kubikmeter motsvarar cirka 10 000 kWh.

Om man installerar en modern oljeeldning måste man se över skorstenen. En ny oljeanläggning kan ge stora problem med kondens i skorsten då rökgastemperaturen är mycket låg. Detta går att lösa med installation av rökgasslang.