Kontakt

Anna Bäckstäde
Energi- och klimatrådgivare
Telefon: 0498-26 91 76
E-post: anna.backstade@gotland.se

Magnus Jennerholm
Energicoach
Telefon: 070-447 77 07
E-post: magnus.jennerholm@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fliseldning

Fliseldning fungerar på samma sätt som pelletseldning, att när systemet kallar på värme "startar" pannan, detta styrs via en termostat. Det finns lite olika lösningar på hur förbränningen går till med stoker eller förugn. Förbränningen sker med hjälp av en fläkt vilket garanterar en bra förbränning.

Ofta går det att konvertera en ved- eller pelletspanna till fliseldning.

Fördelar

 • Låga energikostnader
 • Går att anpassa till befintliga ved eller oljepannor
 • "Sköter" sig själv
 • Det finns flisleverantörer
 • Ett biobränsle
 • Enkel teknik
   

Nackdelar

 • Kräver stora lagringsutrymmen
 • Risk för mögelbildning vid felaktig lagring
 • Hantering av aska samt sotning
 • I mindre anläggningar krävs jämn och "stickfri" flis
 • Kräver el till fläkt och matning vid strömavbrott